یا مقطع الاعضاء


این بار بی مقدمه از سر شروع كرد

این روضه خوان پیر از آخر شروع كرد

مقتل گشوده شد همه دیدند روضه را

از جای بوسه های پیمبر شروع كرد

از تل دوید مرثیه قتلگاه را

از لا به لای نیزه و خنجر شروع كرد

از خط به خط روضه ی گودال رد شدو

با گریه از اسیری خواهر شروع كرد

اینجا چقدر چشم حرامی به خیمه هاست

طاقت نداشت از خط دیگر شروع كرد

بر سر گرفت گوش عبا را و صیحه زد

از روضه ربودن معجر شروع كرد

برگشت روضه را به تمامی دشت برد

از اربن اربنِ تن اكبر شروع رد

لب تشنه بود خیره به لیوان نگاه كرد

از التهاب مشك برادر شروع كرد

هی دست را شبیه به یك گاهواره كرد

از لای لایِ مادرِ اصغر شروع كرد

غش كرد روضه خوان نفسش در شماره رفت

مدّاحی از كناره ی منبر شروع كرد

ای تشنه لب حسین من ای بی كفن حسین!

دم را برای روضه مادر شروع كرد

یك كوچه وا كنید كه زهرا رسیده است

مداح بی مقدمه از در شروع كرد

هیزم می آورند حرم را خبر كنید

این بیت را چه مرثیه آور شروع كرد

این شعر هم كه قافیه هایش تمام شد

شاعر بدون واهمه از سر شروع كرد

"محسن ناصحی"

موضوع :
امام حسین (ع) ,  اشعار ,  محرم الحرام1435  ,