حضرت رقیه(س)-شهادت

 

 پای دختر بچه وقتی غرق تاول می شود

 پا به پایش کاروانی هم معطل می شود

 دست بسته خواب هم باشد بیافتد از شتر

 پهلوان باشد دچار درد مفصل می شود

 غیر موهای سرم در این سفر از دست شمر

 خواب هم آشفته با کابوس مقتل می شود

 حق بده با دست اگر دنبال لب های توأم

 بعد چندی تار دیدن چشم تنبل می شود

 پاره های چادرم را بسکه بستم روی زخم

 چادرم دارد به یک معجر مبدل می شود

 استخوان هایم ترک دارند فکرش را نکن

 تو در آغوشم بیایی مشکلم حل می شود


شاعر : آقای مصطفی متولی
موضوع :
حضرت رقیه (س) ,  اشعار ,  محرم الحرام1435  ,