یا امام رضا (ع)


ابوتراب خراسان ! مرا بخوان آقا

کبوترت بپرد سمت آسمان آقا!؟

جواهرات دو عالم...جواهرات بهشت

فدای سنگ ورودی صحنتان آقا...!


شاعر : آقای نجاری ،نیما
موضوع :
امام رضا (ع) ,  اشعار ,