بچه هیئتی مواظب باش! 


شبیه خنده ی تلخ رقیب ها شده ایم

به جای سیب، اسیر دو سیب ها شده ایم

 

صدای هق هق آن گریه های زیبا کو؟

گرفت طعم مناجات طعم تنباکو

 

برای خواندن بعضی دعای معروفه

زیاد فرق ندارند کافه یا کوفه!

 

میان معرکه امن یجیب هم خوب است

حرم پس از دوسه ساعت دوسیب هم خوب است

 

ظهور می کند آری صداکنید حتما!

میان کام گرفتن دعاکنید حتما!

 

کنایه بود ولی روضه خوان مواظب باش

آهای هیئتی ِنوجوان مواظب باش

 

 

شاعر : آقای علی زمانیان
برچسب ها :
بچه هیئتی مواظب باش! , 

موضوع :
امام حسین (ع) ,  هیئت یاوران مهدی (عج) ,  مشاوره ,  اشعار ,  محرم الحرام1435  ,