دودمه اربعین


فاتح کوفه و شام آمده در کربلا

السلام ای شهدا

زینبم ، نایبه الفاطمه ، ای خون خدا

السلام ای شهدا
برچسب ها :
دودمه اربعین , 

موضوع :
امام حسین (ع) ,  حضرت زینب (س) ,  اشعار ,  محرم الحرام1435  ,