مادر به اشک روضه مرا شیر داده است

در شیرم آب کرده! ولی سود با من است ..
برچسب ها :
تك بیتی فوق العاده ناب!!! , 

موضوع :
امام حسین (ع) ,  اشعار ,  محرم الحرام1435  ,