تك بیتی حضرت رقیه(س)

رد پای زجر دور خیمه ها پیدا شده

دخترم او با كسی شوخی ندارد میزند

علیرضا خاكساری

 
موضوع :
حضرت رقیه (س) ,  اشعار ,  محرم الحرام1435  ,