تك بیتی حضرت علی اصغر(ع)


از شیرخواره ای به همه شیرخوارگان

آغوش گرم مادرتان نوش جانتان

شاعر: حاج حیدر توكل

 
موضوع :
حضرت علی اصغر (ع) ,  اشعار ,  محرم الحرام1435  ,