آدم نمی شوم به علی،جان مادرت 

قلاده ام بگیر و رهایم مکن حسین 

***
من لحظه ای ز ِیاد تو غافل نمی شوم 

  دیوانه ی تو هستم و عاقل نمیشوم 


شاعر : رحیمی ماهدشتی
موضوع :
امام حسین (ع) ,  اشعار ,