مرثیه حضرت علی اصغر (ع)


این طفل كه لب تشنه ی یك قطره آب است

یك قطره از اشكش چو فیض صد شراب است

كرب و بلا حالا دو تا خورشید دارد

بر روی دست آفتابی آفتاب است

این كه جلوی خیمه ها زانو زده كیست؟!

شاید زبانم لال بیچاره رباب است


اصلاً بیا و فكر كن كه آب خورده

اصلاً بیا و فكر كن یك گوشه خواب است

اینكه نمیخوابد علی تقصیر تو نیست

به جای لالا بر لب تو آب آب است

گیسو نكش اینقدر تو تازه عروسی

ای كاش میشد زودتر دست تو را بست

حالا دلت كه سوخته ما را دعا كن

خانم دعای تو یقیناً مستجاب است


شاعر : آقای علی اکبر لطیفیان
موضوع :
حضرت علی اصغر (ع) ,  اشعار ,  محرم الحرام1435  ,