مدح حضرت علی اصغر (ع)


یا حسین عاجز ز مدح اصغرم

کاهم و از ذره خاکی کمترم

مورم و وصف سلیمان نابلد

کورم و من قصر سلطان نا بلد

هر که آنا در ازل گفته بلی

مفتخر گشته به اسمی از علی

از علی گفتن فقط کار خداست

عالی اعلی صفات کبریاست

هر که شد آئینه ی نور خدا

لا جرم دارد نشان از مرتضی

یا به نام و یا به لحم و یا به خون

یا که بوده عاشقی اندر جنون

عین و لام ویاء حروف اعظم است

معنی اوصاف حق را اتمم است

از علی دلها دگرگون می شود

سنگ خارا رود جیحون می شود

نام مولا سر نا بگشودنی

همچو حق اسرا آن نا دیدنی

یا حسین خون رگت خون خداست

ساکن قلبت علی مر تضاست

در تو جاری عشق زهرا با علی

یا علی و یا علی و یا علی

یا حسین نام علی مستت کند

ما سوا در بند و پابستت کند

لحظه هائی که حسین مست علیست

هر کدامش همچو معراج نبیست

بس حسین گفته علی مولا مدد

گشته نامش جاودانه تا ابد

کربلا شد قبله گاه عالمین

بس که آنجا یا علی گفته حسین

یا حسین بوی علی را می دهد

بوی مظلومی مولا می دهد

اولین معشوق حیدر فاطمه

با حسین این قصه گشته خاتمه

عاشقی دنیای مردان خداست

سلسله جنبان علی مرتضاست

اندر این دنیا مهی روشنگر است

مظهر عشق به حیدر اصغراست

یا علی اصغر مرا دیوانه کن

گرد شمع روی خود پروانه کن

معجز موسی بود در دست تو

این عصای اژدها ئی مست تو

تا عصا را می زنی بر هر دلی

می گشاید راه عشقت منجلی

پادشاه کوچک قلب حسین

مادرت را تو شدی نور دو عین

تا نگاهت می کند عین الیقین

می کند یاد امیر المومنین

تا صدایت می زند یاد علیست

او برای تو همانند نبیست

قلب بابائی برون از سینه اش

می تپد با قلب تو قلب و دلش

سومین توصیف مولا بو تراب

سومین  حرف علی چون آفتاب

بوی تو همبوی عطر مرتضاست

عشق تو همرنگ معشوق خداست

گشته از حال تو یک نکته جلی

محسنی بهر حسین بن علی

نام تو طوفان و غوغا می کند

با تو بابا یاد زهرا می کند

شد علیهای حسین با تو تمام

کعبه بابا و تو هستی چون مقام

عشق حیدر اولش با اکبر است

آخرین جزء اش علی اصغر است

دین حق کامل شود با مرتضی

عشق حیدر با تو کامل هر کجا

حاصل تکثیر عشق بو تراب

اکبر و سجاد و فرزند رباب

با تو احساس علی دارد حسین

می کند او سروری در عالمین

با تو احساس شجاعت می کند

با تو خلقی را هدایت می کند

با تو تکرار غدیر خم شود

حق دگر نه مخفی و نه گم شود

یا حسین اصغر علی دیگر است

بوسه زن یر او که از گل بهتر است

بوسه زن بر تار موی چون شبش

بوسه زن بر تارک پیشانیش

بوسه زن بر طاق ابروی کمان

بوسه زن بر هر دو پلک دیدگان

بوسه زن برگونه های لاله ای

بوسه زن بر چهره ی آلاله ای

بوسه زن بر لعل یاقوت لبش

بوسه زن بر آن زبان کوچکش

بوسه زن بر حنجر پاک علی

بوسه زن زیر گلویش منجلی

یا حسین چشمان تو نمناک شد

سینه و قلب و دلت غمناک شد

بوسه زن بر حنجر او گریه کن

این سفیدی را ببین و ناله کن

گریه کن اینجا شود روزی هدف

جان خود گیرد علی اصغر به کف

گریه کن روزی که مضطر می شوی

شاهد خونین اصغر می شوی

گریه کن روزی که در آغوش تو

می شود پرپر گل خاموش تو

گریه کن بر خنده های کودکت

بر تبسم های ریز طفلکت

یا حسین امداد تو بی انتهاست

شکر امدادت دعائی پر بهاست


شاعر : آقای مسعود مهربان
برچسب ها :
مدح حضرت علی اصغر (ع) , 

موضوع :
حضرت علی اصغر (ع) ,  محرم الحرام1435  ,