مدح حضرت علی (ع) 


من بنده ی عشقم به کسی ربط ندارد

دیوانه ترینم به کسی ربط ندارد

می گویم و از گفته ی خود بیم ندارم

درویش علیم به کسی ربط ندارد

مستانگی آموختم از قنبرحیدر

من جام شرابم به کسی ربط ندارد

خوانیدم اگر کافر و مشرک عجبی نیست

من شاه پرستم به کسی ربط ندارد

پشت در میخانه اگر زوزه کشانم

من کلب کمیلم به کسی ربط ندارد

دیوانه ی میثم شدم از بدو تولد

بر دار جنونم به کسی ربط ندارد

هو می کشم از عمق دل سوخته ی خویش

می خورده و مستم به کسی ربط ندارد

گرد حرم یار بگردم همه ی عمر

در طوف خدایم به کسی ربط ندارد

زهرا همه ی عمر علی گفت علی جست

من پیرو یاسم به کسی ربط ندارد

صد زخم ملامت بود اندر دل خونم

بیگانه ز عقلم به کسی ربط ندارد

صبح ازل از فیض علی زنده شده ام

من خم غدیرم به کسی ربط ندارد

از روز نخستی که علی ذکر لبم شد

مجنون حسینم به کسی ربط ندارد

تا هست نجف روی زمین ای دل بیمار

آنجاست بهشتم به کسی ربط ندارد

من هچو نصیری شده ام از لحظه ی آغاز

تا عبد علیم به کسی ربط ندارد


شاعر : مسعود مهربان
موضوع :
امام علی (ع) ,  اشعار ,