مناجات با امام زمان (عج) 


باید از بندگی تو به خدایی برسیم

بعد از این حبس كشیدن به رهایی برسیم

بی طبیبانگی تو به خدا ممكن نیست

بعد یك عمر دویدن به دوایی برسیم

بی خودی بود اگر سعی و تلاشی كردیم

بی نگاه تو محال است به جایی برسیم

باید از جانب تو فیض عظیمی برسد

ما هم از دولت وصلت به نوایی برسیم

انبیاء پشت در خیمه تو منتظرند

ما كه هستیم دگر بهر گدایی برسیم

شاعری خوب بلد نیستم اما آخر

عجبی نیست كه ما هم به عبایی برسیم


شاعر:  آقای محمد حسن بیات لو
برچسب ها :
مناجات با امام زمان (عج) , 

موضوع :
امام زمان (عج) ,  اشعار ,