امام حسین(ع)-گودال-حضرت عبدالله بن الحسن(ع)

 

مصحف ما، چه به هم ریختنت! وای عمو!

چقَدَر تیر نشسته به تنت وای عمو!

همۀ رختِ تو غارت نشده پاره شده

بس كه یك پارچه با پا زدنت وای عمو!

آمدم تا كه اجازه بدهی و یك یك

نیزه ها را بكشم از بدنت وای عمو!

جان نداده همه بالای سرت جمع شدند

چه شلوغ است سرِ پیرُهَنَت وای عمو!

آن قدر نیزه زیاد است نمی دانم كه

بكشم از بدنت یا دهنت؟ وای عمو!


شاعر : جناب آقای لطیفیان
برچسب ها :
امام حسین(ع)-گودال-حضرت عبدالله بن الحسن(ع) , 

موضوع :
امام حسین (ع) ,  حضرت عبدالله بن الحسن (ع) ,  اشعار ,  محرم الحرام1435  ,