رباعی۱

تا پیشه شان شاعر آیینی شد

حال دل شان همین که می بینی شد

گفتند علی خداست گفتیم که نه!

این کفر چقدر کفر شیرینی شد

رباعی۲

مقصود من از بیان هر عرض تویی

دنیا همه مستحبّی و فرض تویی

خواندیم به سوره ای یقول الإنسان

انسان اذا زلزلت الأرض تویی

علی علی...

شاعر : آقای مجید لشگری
موضوع :
امام علی (ع) ,  عید غدیر ,  اشعار ,